Zapoznaj się z naszą Ofertą

Oprócz niżej wymienionych usług, wykonujemy także różnego rodzaju czynności na wniosek właścicieli. Wiemy, że każdy budynek ma inne potrzeby, dlatego nasza oferta jest elastyczna.

 • prowadzenie księgowości wspólnoty zgodnie z przepisami obowiązującego prawa (w tym prowadzenie odrębnego rachunku bankowego)
 • terminowe regulowanie zobowiązań Wspólnoty Mieszkaniowej do wysokości środków finansowych znajdujących się na koncie wspólnoty
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego
 • przygotowywanie i zwoływanie zebrań ogółu właścicieli
 • zawieranie umów o dostawę energii elektrycznej i cieplnej, wody oraz odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości stałych
 • zawieranie umów z podmiotami zajmującymi się obsługą nieruchomości wspólnej (m.in. konserwacją bieżącą, utrzymaniem czystości)
 • zlecanie usuwania awarii i ich skutków
 • przyjmowanie zleceń dot. konserwacji bieżącej, zlecanie ich firmie wykonującej usługi konserwacyjne i nadzór nad ich wykonaniem
 • nadzór nad utrzymaniem czystości w nieruchomości wspólnej
 • prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego
 • nadzór nad prawidłowym wykonaniem remontów zleconych przez Wspólnotę Mieszkaniową
 • prowadzenie wszelkich spraw związanych z ubezpieczeniem budynku
 • bieżące usuwanie gabarytowych nieczystości i gruzu z nieruchomości wspólnej oraz z jej otoczenia
 • prowadzenie szczegółowych rozliczeń związanych z dostawą mediów do nieruchomości wspólnej oraz rozliczanie mierników indywidualnych
 • kontrola projektów technicznych dot. zmian w obrębie poszczególnych lokali (zmiana sposobu ogrzewania, zmiany konstrukcyjne wewnątrz lokalu)
 • prowadzenie ewidencji wpłat dla każdego właściciela indywidualnie
 • informowanie każdego właściciela o zmianie opłat
 • prowadzenie ewidencji osób zameldowanych w lokalach komunalnych i własnościowych
 • reprezentowanie ogółu włąścicieli przed sądami i innymi instytucjami w sprawach, w których stroną jest Wspólnota Mieszkaniowa

21

Wspólnot Mieszkaniowych

21+

Lat Doświadczenia

1954+

Zadowolonych Klientów

1954+

Zadowolonych Klientów